تاریخ انتشار :جمعه ۹ مرداد ۹۴.::. ساعت : ۱۱:۱۳ ق.ظ

خبر استعفاي فرماندار گناباد تاييد شد

IMG_0004

درحاليكه قرار بود موسي الرضا صائمي فرد ، فرماندار شهرستان گناباد پس از ملاقات با معاونان رييس جمهور ، در اين هفته خبرهاي مهمي در زمينه اشتغال آفريني به اطلاع مردم گناباد برساند ، اما منابع موثق از استعفاي ناگهاني ايشان خبر ميدهند .

به گزارش صبح گناباد ، منابع موثق و نزديك به فرماندار شهرستان گناباد ، از استعفاي ايشان بدليل كسالت خبردادند ، اين در حالي است كه مردم اين شهر پس از حدود ۷ ماه از انتصاب فرماندار جديد ، منتظر آغاز طرحهاي بنيادين ايشان در زمينه كارآفريني بودند .

ناظران سياسي معتقدند دليل اصلي  استعفاي فرماندار گناباد كسالت نيست ، هرچند كه كسالت ايشان نيز مسبوق به سابقه بوده و نامبرده با وجود كسالت ، سمت فرمانداري شهرستان را پذيرفته است .

اخبار رسيده از آغاز رايزني براي انصراف ايشان از تصميم استعفا حكايت دارد ، ولي به نظر نميرسد آقاي صائمي از تصميمي كه گرفته است منصرف شود .

دیدگاه خود را به ما بگویید.